VOLUME 1, Number 1 / November 2006

ANALIZA STAKEHOLDERILOR ŞI A ROLULUI ACESTORA ÎN GUVERNAREA ELECTRONICĂ

Mihaela PĂCEŞILĂ

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR ÎN MODELE DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Liliana DOBRICĂ

CERCETĂRI ASUPRA INDICATORILOR IT UTILIZAŢI ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

Oana Matilda ABALUŢĂ

PERSPECTIVE ALE DEMOCRAŢIEI ELECTRONICE ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

Ştefan Gabriel BURCEA

ORAŞUL PREZENT – ORAŞUL VIITORULUI

Cristina ALPOPI

TENDINŢELE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE ÎN ROMÂNIA

Georgiana Ionela ŞTEFAN

EVOLUŢIA ORAŞELOR ÎN TIMP

Ruxandra Irina POPESCU