THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

Abreviated Title: THEORETICAL EMPIRICA

 

ISSN: 2065-3913

E-ISSN: 2065- 3921

   
 

    Home

  Journal description    
  Aims and scope    
Indexation    
   
 

    Editorial information

  Editorial team    
  Editorial Committee    
   
 

    Journal content

  Current issue    
  Previous issues    
   
 

   Guideline for authors

  Submission    
  Manuscript style    
  Publication ethics    
   
 

    Contact

 
Other journals
 
 
 
 

  

CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE IN 

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 3, Nr. 7, 2008 

 

1. ABORDĂRI ŞI STRATEGII DE SCHIMBARE ORGANIZAŢIONALĂ IN CONTEXTUL SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE

George MOLDOVEANU

Cosmin DOBRIN

 

 

2.Metode de cercetare a comportamentului clienţilor in sectorul serviciilor

 Andreea  ZAMFIR

  

 

3. Misiunea antreprenorială a universităţii şi nivelurile de invăţare

 Nela  POPESCU

 

 

4. Managementul de proiect in domeniul construcţiilor, in contextul economiei bazate pe cunoştinţe

Victor  RADU

Cezar-Petre  SIMION

 Monica Irina  RADU

 

 

5. ELABORAREA STRATEGIILOR LOGISTICE

 Cristinel  VASILIU

 
6. ROLUL CUNOŞTINŢELOR IN SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOŞTINŢE ŞI TRANSFERUL ACESTORA INTRE GENERAŢII

Mihaela PĂCEŞILĂ

Sofia Elena COLESCA

7. CE TIP DE INFOCHIOSCURI POT FI IMPLEMENTATE IN ORAŞE

Maria  NĂSTAC

Alina  REŞTEANU

SCImago Journal & Country Rank