THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

Abreviated Title: THEORETICAL EMPIRICA

 

ISSN: 2065-3913

E-ISSN: 2065- 3921

   
 

    Home

  Journal description    
  Aims and scope    
Indexation    
   
 

    Editorial information

  Editorial team    
  Editorial Committee    
   
 

    Journal content

  Current issue    
  Previous issues    
   
 

   Guideline for authors

  Submission    
  Manuscript style    
  Publication ethics    
   
 

    Contact

 
Other journals
 
 
 
 

  

CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE IN 

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 3, Nr. 8, 2008 

 

1. LOCUIREA URBANĂ 

Cristina ALPOPI

 

2. importanŢa utilizĂrii tehnologiilor informaŢionale Şi de comunicaŢii pentru modernizarea sistemului informaŢional - call center primĂria municipiului timiŞoara 

Oana ABĂLUŢĂ

Ion PLUMB

 

3. Modele conceptuale ale calităţii serviciilor on-line

 Alexandru  BALOG

Grigore  BADULESCU

 

4. UTILIZAREA SISTEMELOR GIS OPEN-SOURCE PENTRU REALIZAREA DE APLICAŢII ACCESIBILE PE WEB 

 Liliana  DOBRICĂ

Radu  PIETRARU

 

 

5. METODE DE EVALUARE A CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE ON-LINE  

 Revisoara  BADULESCU

 
6. ACTORII IMPLICAŢI IN CICLUL POLITICILOR PUBLICE - STAKEHOLDERI AI POLITICILOR PUBLICE

Mihaela  PĂCEŞILĂ

 

 

7. RECENZIA CĂRŢII "TRASEE ŞI PUNCTE ALE COMERŢULUI ŞI CIVILIZAŢIEI IN BALCANI - PUNCTE COMERCIALE ALE GRECILOR IN ROMANIA"

Paula Scalcău

SCImago Journal & Country Rank