CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE ÎN 

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 3, Nr. 8, 2008 

 

1. LOCUIREA URBANĂ 

Cristina ALPOPI

 

2. importanŢa utilizĂrii tehnologiilor informaŢionale Şi de comunicaŢii pentru modernizarea sistemului informaŢional – call center primĂria municipiului timiŞoara 

Oana ABĂLUŢĂ

Ion PLUMB

 

3. Modele conceptuale ale calităţii serviciilor on-line

 Alexandru  BALOG

Grigore  BADULESCU

 

4. UTILIZAREA SISTEMELOR GIS OPEN-SOURCE PENTRU REALIZAREA DE APLICAŢII ACCESIBILE PE WEB 

 Liliana  DOBRICĂ

Radu  PIETRARU

 

 

5. METODE DE EVALUARE A CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE ON-LINE  

 Revisoara  BADULESCU

 
6. ACTORII IMPLICAŢI ÎN CICLUL POLITICILOR PUBLICE - STAKEHOLDERI AI POLITICILOR PUBLICE

Mihaela  PĂCEŞILĂ

 

 

7. RECENZIA CĂRŢII "TRASEE ŞI PUNCTE ALE COMERŢULUI ŞI CIVILIZAŢIEI ÎN BALCANI - PUNCTE COMERCIALE ALE GRECILOR ÎN ROMÂNIA"

Paula Scalcău