VOLUME 2, Number 5 / November 2007

SERVICIILE DE GUVERNARE ELECTRONICĂ LA NIVEL EUROPEAN – CARACTERISTICI ŞI TENDINŢE

MIihaela PĂCEŞILĂ

ORAŞELE INTELIGENTE: PERSPECTIVĂ DE ANSAMBLU ŞI IMPLICAŢII POLITICE

Mihaela PĂCEŞILĂ & Sofia Elena COLESCA

BUNE PRACTICI PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR ELECTRONICE PENTRU CETĂŢENI ŞI MEDIUL DE AFACERI

Ştefan Gabriel BURCEA & Oana Matilda ABĂLUŢA

EVALUAREA GUVERNĂRII DIGITALE ÎN ORAŞELE LUMII

Liliana DOBRICĂ

GUVERNAREA DIGITALĂ ŞI MODELELE SALE

Mihaela SAVA & Sofia Elena COLESCA

GRUPURILE DE MUNCĂ. EFICIENŢA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Cristina MANOLE

ECHILIBRUL SISTEMELOR URBANE

Cristina ALPOPI