CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE ÎN 

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 2, Nr. 2, 2007 

 

 

1. GUVERNARE ORIENTATĂ PE CREAREA DE VALOARE ŞI IMPLICAŢII LA NIVELUL POLITICILOR PUBLICE

Mihaela PĂCEŞILĂ

2. FACTORI CARE CONTRIBUIE LA CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII URBANE. ABORDĂRI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA

 Maria NĂSTAC

Remus ZĂGAN

 

3. URBANISMUL SPAŢIAL – SOLUŢIA REZOLVĂRII PROBLEMEI SUPRAPOPULĂRII ORAŞELOR

Cristina ALPOPI

4. EVALUAREA CALITĂŢII SITE-URILOR WEB ALE PRIMARIILOR ORAŞELOR din ROMÂNIA

Georgiana ŞTEFAN

 

5. SISTEMUL DE FINANŢARE A PROIECTELOR IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA

Gina Cristina BĂNICĂ

Cornelia PÂRLOG

6. INFOCHIOSCURI: EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IMPLEMENTATE ÎN MARILE ORAŞE ALE LUMII

 Mihaela Condur

Alexandru  MUNTOIU

7.CREAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CUNOŞTINŢELOR ÎN CADRUL PRIMĂRIEI TIMIŞOARA

Mihaela SAVA