THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

Abreviated Title: THEORETICAL EMPIRICA

 

ISSN: 2065-3913

E-ISSN: 2065- 3921

   
 

    Home

  Journal description    
  Aims and scope    
Indexation    
   
 

    Editorial information

  Editorial team    
  Editorial Committee    
   
 

    Journal content

  Current issue    
  Previous issues    
   
 

   Guideline for authors

  Submission    
  Manuscript style    
  Publication ethics    
   
 

    Contact

 
Other journals
 
 
 
 

  

CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE IN

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 2, Nr. 2, 2007 

 

 

1. GUVERNARE ORIENTATĂ PE CREAREA DE VALOARE ŞI IMPLICAŢII LA NIVELUL POLITICILOR PUBLICE

Mihaela PĂCEŞILĂ

2. FACTORI CARE CONTRIBUIE LA CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII URBANE. ABORDĂRI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ IN JUDEŢUL CONSTANŢA

 Maria NĂSTAC

Remus ZĂGAN

 

3. URBANISMUL SPAŢIAL - SOLUŢIA REZOLVĂRII PROBLEMEI SUPRAPOPULĂRII ORAŞELOR

Cristina ALPOPI

4. EVALUAREA CALITĂŢII SITE-URILOR WEB ALE PRIMARIILOR ORAŞELOR din ROMANIA

Georgiana ŞTEFAN

 

5. SISTEMUL DE FINANŢARE A PROIECTELOR IMOBILIARE IN ROMANIA

Gina Cristina BĂNICĂ

Cornelia PIRLOG

6. INFOCHIOSCURI: EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IMPLEMENTATE IN MARILE ORAŞE ALE LUMII

 Mihaela Condur

Alexandru  MUNTOIU

7.CREAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CUNOŞTINŢELOR IN CADRUL PRIMĂRIEI TIMIŞOARA

Mihaela SAVA

SCImago Journal & Country Rank