THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

Abreviated Title: THEORETICAL EMPIRICA

 

ISSN: 2065-3913

E-ISSN: 2065- 3921

   
 

    Home

  Journal description    
  Aims and scope    
Indexation    
   
 

    Editorial information

  Editorial team    
  Editorial Committee    
   
 

    Journal content

  Current issue    
  Previous issues    
   
 

   Guideline for authors

  Submission    
  Manuscript style    
  Publication ethics    
   
 

    Contact

 
Other journals
 
 
 
 

  

CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE IN 

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 2, Nr. 4, 2007 

 

1. PREMISE PENTRU UN MODEL DURABIL AL DEZVOLTĂRII ORAŞELOR

Cristina ALPOPI

2. STADIUL GUVERNARII ELECTRONICE IN ORAŞELE EUROPENE

Liliana DOBRICĂ

Leonard DOBRICĂ

3. provocările implementării guvernării electronice

 Georgiana ŞTEFAN

4. PLANIFICAREA EMERGENTA ŞI PROSPECTIVA STRATEGICĂ TERITORIALĂ - UN NOU MOD DE A CONCEPE VIITORUL COLECTIVITĂŢILOR TERITORIALE

 Marius PROFIROIU

5. EXPERTIZA ŞI CICLUL POLITICILOR PUBLICE

 Mihaela  PĂCEŞILĂ

Mădălina  VOICAN

  

6. GUVERNAREA ELECTRONICĂ - PREMISĂ A CREŞTERII ECONOMICE LA NIVEL LOCAL, NAŢIONAL ŞI/SAU REGIONAL

  Mihaela SAVA

 

7. Between History and Town-planning: Romanian, Russians, Greeks, Hungarians and Saracens in Terra di Lavoro during  the Middle Ages

 Giancarlo  BOVA

 

SCImago Journal & Country Rank