CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE ÎN 

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 2, Nr. 4, 2007 

 

1. PREMISE PENTRU UN MODEL DURABIL AL DEZVOLTĂRII ORAŞELOR

Cristina ALPOPI

2. STADIUL GUVERNARII ELECTRONICE ÎN ORAŞELE EUROPENE

Liliana DOBRICĂ

Leonard DOBRICĂ

3. provocările implementării guvernării electronice

 Georgiana ŞTEFAN

4. PLANIFICAREA EMERGENTA ŞI PROSPECTIVA STRATEGICĂ TERITORIALĂ – UN NOU MOD DE A CONCEPE VIITORUL COLECTIVITĂŢILOR TERITORIALE

 Marius PROFIROIU

5. EXPERTIZA ŞI CICLUL POLITICILOR PUBLICE

 Mihaela  PĂCEŞILĂ

Mădălina  VOICAN

  

6. GUVERNAREA ELECTRONICĂ – PREMISĂ A CREŞTERII ECONOMICE LA NIVEL LOCAL, NAŢIONAL ŞI/SAU REGIONAL

  Mihaela SAVA

 

7. Between History and Town-planning: Romanian, Russians, Greeks, Hungarians and Saracens in Terra di Lavoro during  the Middle Ages

 Giancarlo  BOVA