THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

Abreviated Title: THEORETICAL EMPIRICA

 

ISSN: 2065-3913

E-ISSN: 2065- 3921

   
 

    Home

  Journal description    
  Aims and scope    
Indexation    
   
 

    Editorial information

  Editorial team    
  Editorial Committee    
   
 

    Journal content

  Current issue    
  Previous issues    
   
 

   Guideline for authors

  Submission    
  Manuscript style    
  Publication ethics    
   
 

    Contact

 
Other journals
 
 
 
 

  

CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE IN 

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 1, Nr. 1, 2006 

 

1. Analiza stakeholderilor şi a rolului acestora in guvernarea electronică 

 Mihaela PĂCEŞILĂ

 

2. Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor in modele de guvernare electronică 

Liliana DOBRICĂ

  

  

3.  Cercetări asupra indicatorilor IT utilizaţi in managementul serviciilor publice locale  

 Oana Matilda ABALUŢĂ

  

  

4. Perspective ale democraţiei electronice in spaţiul european

 Ştefan Gabriel BURCEA

 

  

5. Oraşul prezent - Oraşul viitorului  

Cristina ALPOPI

 

  

6. Tendinţele societăţii informaţionale in Romania 

 Georgiana ŞTEFAN

   

  

7. EVOLUŢIA ORAŞELOR IN TIMP 

 Irina POPESCU

 

  

 

SCImago Journal & Country Rank