CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE ÎN

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT 

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 2, Nr. 5, 2007 

 

1. SERVICIILE DE GUVERNARE ELECTRONICĂ LA NIVEL EUROPEAN – CARACTERISTICI ŞI TENDINŢE 

 Mihaela  PĂCEŞILĂ

2. ORAŞELE INTELIGENTE: PERSPECTIVĂ DE ANSAMBLU ŞI IMPLICAŢII POLITICE

 Mihaela PĂCEŞILĂ

Sofia Elena COLESCA

3. BUNE PRACTICI PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR ELECTRONICE PENTRU CETĂŢENI ŞI MEDIUL DE AFACERI 

 Ştefan Gabriel BURCEA

Oana Matilda ABĂLUŢĂ

4. EVALUAREA GUVERNĂRII DIGITALE ÎN ORAŞELE LUMII

Liliana DOBRICĂ

5. GUVERNAREA DIGITALĂ ŞI MODELELE SALE

 Mihaela SAVA

Sofia Elena COLESCA

6. GRUPURILE DE MUNCĂ. EFICIENŢA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 Cristina  MANOLE

7. ECHILIBRUL SISTEMELOR URBANE

 Cristina  ALPOPI