THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

Abreviated Title: THEORETICAL EMPIRICA

 

ISSN: 2065-3913

E-ISSN: 2065- 3921

   
 

    Home

  Journal description    
  Aims and scope    
Indexation    
   
 

    Editorial information

  Editorial team    
  Editorial Committee    
   
 

    Journal content

  Current issue    
  Previous issues    
   
 

   Guideline for authors

  Submission    
  Manuscript style    
  Publication ethics    
   
 

    Contact

 
Other journals
 
 
 
 

  

CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE IN

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT 

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 2, Nr. 5, 2007 

 

1. SERVICIILE DE GUVERNARE ELECTRONICĂ LA NIVEL EUROPEAN - CARACTERISTICI ŞI TENDINŢE 

 Mihaela  PĂCEŞILĂ

2. ORAŞELE INTELIGENTE: PERSPECTIVĂ DE ANSAMBLU ŞI IMPLICAŢII POLITICE

 Mihaela PĂCEŞILĂ

Sofia Elena COLESCA

3. BUNE PRACTICI PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR ELECTRONICE PENTRU CETĂŢENI ŞI MEDIUL DE AFACERI 

 Ştefan Gabriel BURCEA

Oana Matilda ABĂLUŢĂ

4. EVALUAREA GUVERNĂRII DIGITALE IN ORAŞELE LUMII

Liliana DOBRICĂ

5. GUVERNAREA DIGITALĂ ŞI MODELELE SALE

 Mihaela SAVA

Sofia Elena COLESCA

6. GRUPURILE DE MUNCĂ. EFICIENŢA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 Cristina  MANOLE

7. ECHILIBRUL SISTEMELOR URBANE

 Cristina  ALPOPI

SCImago Journal & Country Rank