THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

Abreviated Title: THEORETICAL EMPIRICA

 

ISSN: 2065-3913

E-ISSN: 2065- 3921

   
 

    Home

  Journal description    
  Aims and scope    
Indexation    
   
 

    Editorial information

  Editorial team    
  Editorial Committee    
   
 

    Journal content

  Current issue    
  Previous issues    
   
 

   Guideline for authors

  Submission    
  Manuscript style    
  Publication ethics    
   
 

    Contact

 
Other journals
 
 
 
 

  

CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE IN 

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 2, Nr. 3, 2007 

 

1. PRINCIPIILE DEZVOLTĂRII DURABILE

Cristina ALPOPI

2. Politica agricola comuna - axa principala a constructiei europene

 Irina POPESCU

  

3. IMPLICAŢIILE PROCESULUI DE REFORMĂ ASUPRA SISTEMULUI ADMINISTRATIV ŞI ASUPRA PROCESULUI POLITICILOR PUBLICE DIN MAREA BRITANIE

Mihaela  PĂCEŞILĂ

4. URMĂTORUL DECENIU SUB INFLUENŢA GUVERNĂRII ELECTRONICE

 Georgiana ŞTEFAN

5. PREZENT ŞI PERSPECTIVE ALE COMPETITIVITĂŢII INDUSTRIEI EUROPENE DE SALUBRITATE

Stefan BURCEA

6. SPRE UN NOU COMPORTAMENT AL ORGANIZAŢIILOR IN CADRUL ORAŞELOR COMPETITIVE

  Mihaela  SAVA

  

7. POLITICA ENERGETICĂ ŞI DE URBANISM LA NIVEL LOCAL

Alina PROFIROIU

SCImago Journal & Country Rank