CERCETĂRI PRACTICE ŞI TEORETICE ÎN 

MANAGEMENTUL URBAN

 

THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES IN URBAN MANAGEMENT

 

  (ISSN: 1842 - 5712)

 

Anul 2, Nr. 3, 2007 

 

1. PRINCIPIILE DEZVOLTĂRII DURABILE

Cristina ALPOPI

2. Politica agricola comuna – axa principala a constructiei europene

 Irina POPESCU

  

3. IMPLICAŢIILE PROCESULUI DE REFORMĂ ASUPRA SISTEMULUI ADMINISTRATIV ŞI ASUPRA PROCESULUI POLITICILOR PUBLICE DIN MAREA BRITANIE

Mihaela  PĂCEŞILĂ

4. URMĂTORUL DECENIU SUB INFLUENŢA GUVERNĂRII ELECTRONICE

 Georgiana ŞTEFAN

5. PREZENT ŞI PERSPECTIVE ALE COMPETITIVITĂŢII INDUSTRIEI EUROPENE DE SALUBRITATE

Stefan BURCEA

6. SPRE UN NOU COMPORTAMENT AL ORGANIZAŢIILOR ÎN CADRUL ORAŞELOR COMPETITIVE

  Mihaela  SAVA

  

7. POLITICA ENERGETICĂ ŞI DE URBANISM LA NIVEL LOCAL

Alina PROFIROIU